Tävling lydnad/brukssektor:
Gunilla Andersson 0705-575045  
Mail: gunillafrissan@horby.nu

Agilitysektor:
Ingrid Dahlström
Mail: ingriddahlstrom49@gmail.com

Rallylydnadssektor:
Helene Svantesson

Mail: helen.frosta@gmail.com

 

HUG hundägarutbildnings-gruppen:
Ingalill Lundberg, 0725-638662
Mail: hug@hbbk.se

Försvarsmaktshundssektor:
Gunilla Andesson, 0705-575045.
Mail: gunillafrissan@horby.nu

Räddningshunds
sektor:

Lars Gustavsson,
073-0617143

Kök:
Marie Nordgren, 0706-34 87 83
Mail:
marie.nordgren.mn@gmail.com

Tävling/Administration:
Kjell Dehman
0733-834380
Mail: k_dehman@hotmail.com

Marksektor:
Mats Eriksson
0732-420 366
Mail:
mats@hundvett.com

Skyddshundssektorn:
Mats Eriksson
0732-420 366
Mail:
mats@hundvett.com

Evenemang:
Helene Béve Nilsson
0730-466069
Mail: evenemang@hbbk.se
 

Webmaster:
Helene Béve Nilsson
0730-466069
webmaster@hbbk.se

Hörby Hundungdom:
Ordförande:
Nils Hansson

Klicka här

Kläder:
Vakant
Mail:

Specialsök: Gunnel Pettersson
Tfn:
Mail: 
gunnel.pettersson@dogmail.se