Protokoll möten

ALLA medlemmar har möjlighet att skicka in motioner till mötena, men dessa måste då vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar innan utlyst möte. 
Detta gäller både styrelsemöte och medlemsmöte. (annars hinner de inte komma med i dagordningen och frågan MÅSTE finnas på dagordninen för att gå till beslut.) 
Dessutom bör den som lämnat in en motion vara med på mötet som föredragare för sin fråga. 
*Dock kan man alltid skicka in frågor för diskussion under punkten övrigt, MEN märk väl att dessa kan aldrig gå till beslut så länge de endast finns under övrigt!

2018

Möten 2018

Start kl 19.00- ca 21.00
 

Årsmöte:
10/2 kl 10.00

Styrelsen:
9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 8/5, 5/6, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12


Medlemsmöte:
17/4, 18/9, 20/11

Instruktörer:
15/5, 21/8, 27/11

Rallylydnad:

16/1

HUG: 17/1, 14/2, 4/4, 16/5, 22,8, 9/10, 28/11

Specialsök:
15/4 kl: 10


Hundungdoms årsmöte:
5/2 kl. 18:30 

PROTOKOLL

ÅRSMÖTE


10 februari
Bilagor
Protokoll
Prisutdelning


STYRELSEMÖTE

9 januari

6 februari

6 mars

 

2017

HUG-möten

18 januari

15 februari

5 april

17 maj

28 juni

23 augusti

25 oktober

15 november

13 december

 

Instruktörs-möte

28 februari

30 maj

12 september

28 november