MEDLEMSANSÖKAN

När du fyllt i din ansökan kommer du att få svar via email där du ombedes att betala in avgiften på HBBKs bg 177-8026.

Medlemskap 550 kr/år 
Delmedlemskap (om du redan är medlem i annan SBK ansluten ras/bruks klubb) 150 kr/år
Familjemedlemskap (tillägg till befintligt medlemskap) 150 kr/år och person
Ungdomsmedlemskap (för dig mellan 7-25 år) 300kr/år Läs HÄR

OBS! Glöm inte att fylla i ditt personnr!

Har du frågor, maila medlem@hbbk.se


  • Om du varit medlem tidigare har du fått ett unikt medlemsnummer, fyll i det.

    Om du söker delmedlemskap eller familjemedlemskap uppge medlemsnummer på din familjemedlem som redan har ett medlemskap.