Publ 2018-04-05

Vad gör styrelsen i Hörby Brukshundklubb

 
Är du nyfiken och vill du veta vad det innebär att arbeta i en styrelse?

Styrelsen i Hörby Brukshundklubb erbjuder någon eller några att under en period vara adjungerade till styrelsen. Adjungerad till styrelsen innebär att du har rätt att närvara vid möten och att du har yttrande och förslagsrätt.

Detta är en del i ett arbete för att rekrytera nya ledamöter och funktionärer till klubben. Här erbjuds en möjlighet att få se vad det innebär att sitta i en styrelse och hur arbetet bedrivs. Vi vill gärna att ungdomar nappar på detta men alla är självfallet välkomna.

Är du intresserad eller vet någon som du tycker borde vara intresserad prata med  Ordförande Marie eller någon annan i styrelsen.

Eu
Lennart Hornemark