Så här fungerar det:
Det är intresset och efterfrågan som styr om och vilka sorters träningsgrupper som finns.

Grupperna ansvarar själva för hur många de vill vara vilka tider de tränar och vad de vill syselsätta sig med.
Men känner man att man vill starta eller att man vill ha fler deltagare osv så har man möjlighet här att ansöka..
Vi har aktiva grupper i sök, spår, lydnad, skydd mm