Bruksprov – det ultimata hundtestet

Det finns en mängd olika träningsformer och tävlingar inom brukshundsklubbar, men den som startade dem alla kallas för bruksprov. Den här tävlingsformen stammar från när militär och polis tränade och testade lämpligheten hos sina tjänstehundar, och utifrån de olika tävlingsmomenten har nya grenar vuxit fram. Det finns många varianter av bruksprov som syftar till att testa olika egenskaper och färdigheter hos hunden, vilket ska vi utforska närmare i detta inlägg.

Alltid två moment

Oavsett vilken färdighet som ska testas är lydnad alltid ett moment som ingår i bruksprovet. Ekipagen testas på olika sätt beroende på vilken nivå de tävlar i, med lydnadsmoment både med och utan koppel såsom inkallning, gå fot, apportering, med mera. Därefter får varje ekipage genomföra ett särskilt fältprov i någon av följande specialgrenar: sök, spår, rapport, skydd eller patrull.

  • Sök är ett moment som utmanar hundens luktsinne, och går ut på att hitta människor som på något vis är gömda i terrängen. Man brukar ofta förlägga tävlingen i ett skogsområde, och hur många personer som hunden ska hitta beror på vilken klass man tävlar i. För att träna sök brukar man låta hunden hälsa på en person som sedan får gå och gömma sig, varpå hunden får söka upp personen. Antingen kan hunden markera fyndet genom att stanna vid personen och skälla, eller springa tillbaka till sin ägare/tränare och visa vägen till personen.
  • Spår är precis som sökmomentet en gren som syftar till att testa hundens luktsinne, men här förväntas hunden följa ett markbundet spår. Hur långt spåret sträcker sig, och hur gammalt det är varierar beroende på tävlingsklass. I den högsta klassen kan doftspåret vara hela två timmar gammalt och sträcka sig 1500 meter. Spårning brukar vara uppskattat att träna med de flesta hundar, och ofta börjar man med att låta hunden följa ägarens spår eftersom det är en bekant doft och lämna en leksak eller annan belöning i slutet av spåret.
  • Rapport är en betydligt mer självständig gren för hundens räkning. I denna gren ska en hund ta sig mellan två stationer/förare så snabbt som möjligt. Rapport stammar från en tid då rapporthundar användes som budbärare, innan man hade radiosändare tillgängliga. Under en tävling kommer två förare starta vid en station, varpå den ena för med sig hunden till nästa station. Hunden ska sedan ta sig tillbaka till den första föraren, ofta med flera upprepningar. En förare kan också ta sig till en tredje station, och då måste rapporthunden spåra sig till föraren. I den högsta tävlingsklassen kan hunden springa sammanlagt 6 kilometer.
  • Skydd innebär att man testar hundens förmåga och villighet att försvara sig och sin förare. Detta brukar utföras genom att man iscensätter en attack som hunden ska avvärja, samt ett moment där hunden stoppar och bevakar en flyende misstänkt. Den här grenen kräver en viss licens för att man ska få tävla i den.
  • Patrull innehåller både sök och spårning då hunden förväntas patrullera en sträcka för att hitta och markera flera gömda personer. Hunden patrullerar tillsammans med sin förare, och ska så tidigt som möjligt markera när den upptäcker gömda personer. Sträckan och antal gömda personer varierar beroende på tävlingsklassen.