Är brukshundklubbar något för dig?

Det finns tusentals skäl till att hunden brukar kallas för människans bästa vän, och lika många anledningar till att man väljer att skaffa hund. För vissa är hundens yttre av största vikt och då väljer många att ställa ut sina hundar. Andra ser mer till hundens mentala och fysiska förmågor, vare sig man avser använda den som tjänstehund eller letar efter en givande träningsform. Om du söker gemenskap med andra hundägare, specifika hundkurser eller tävlingar kan en brukshundklubb vara något för dig och din fyrbente vän. Läs mer

Bruksprov – det ultimata hundtestet

Det finns en mängd olika träningsformer och tävlingar inom brukshundsklubbar, men den som startade dem alla kallas för bruksprov. Den här tävlingsformen stammar från när militär och polis tränade och testade lämpligheten hos sina tjänstehundar, och utifrån de olika tävlingsmomenten har nya grenar vuxit fram. Det finns många varianter av bruksprov som syftar till att testa olika egenskaper och färdigheter hos hunden, vilket ska vi utforska närmare i detta inlägg. Läs mer